Pagrindiniai projektai

 2005 - 2006 m.

2003 - 2004 m.

2001 - 2002 m.

1994 - 2000 m.

Visi projektai

 


 


Visi projektai

 
Eil.nr. Projektas Užsakovas Metai
1 Energetinių auditų „Kauno Šančių lopšelyje-Darželyje“, „Kauno vaikų invalidų abilitacijos centre“ ir „paparčio pradinėje mokykloje“ parengimas. Kauno miesto savivaldybės administracija 2006
2 Viešbučio-Poilsio centro „Plikšių viešbutis“ skysto kuro katilinės, trijų šilumos punktų ir saulės sistemos baseino šildymui vietos apžiūrą, patalpų planų patikslinimą, eskizinių brėžinių paruošimą, esamų komunikacijų pajungimo vietų patikslinimą iir saulės sistemos skaičiavimą. UAB „TERMA“ 2006
3 Šilumos tinklų reoganizavimo ir modernizavimo Plungės rajono savivaldybėje projektas. UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2006
4 Visagino miesto elektros energijos poreikių patenkinimo ir tinklų renovavimo galimybių studija 2006-2015 m.  VĮ „Visagino energija" 2006
5 UAB „Birštono šiluma“ paraiškos ES struktūriniams fondams paruošimas šilumos tiekimo vamzdynų atnaujinimo projektui UAB „Birštono šiluma“ 2006
6 Daugiabučio gyvenamojo namo energetinio audito atlikimas ir investicinio projekto paruošimas. DNSB Nemuno kr. 28, Kaunas 2006
7 Daugiabučio gyvenamojo namo energetinio audito atlikimas ir investicinio projekto paruošimas. Prezidento g. 19a, Jonava 2006
8 Kauno panemunės pradinės mokyklos pastato energetinis auditas. Kauno panemunės pradinė mokykla 2006
9 Rokiškio psichiatrijos ligoninės reabilitacijos centro energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas. Rokiškio psichiatrijos ligoninė 2005-2006
10 Tremties ir rezistencijos muziejaus pastato energetinio audito atlikimas. Kauno miesto savivaldybės administracija 2005
11 UAB „Birštono šiluma“ centralizuotai teikiamų šilumos ir karšto vandens gamybos kaštų analizės atlikimas. UAB „Birštono šiluma“ 2005
12 Visagino miesto centralizuoto šildymo tinklų atnaujinimo, diegiant šiuolaikines technologijas, verslo plano ir paraiškos es struktūriniams fondams paruošimas. VĮ „Visagino energija“ 2005-2006
13 Kauno medicinos universiteto klinikų endokrinologijos ir kardiologijos korpusų techninių-ekonominių pastaų energetinio audito rodiklių paskaičiavimas. AB „Miestprojektas” 2005
14 Rokiškio psichiatrijos ligoninės katilinės, šilumos tiekimo ir vartojimo sistemų modernizavimo galimybių analizės ir investicijų poreikio įvertinimas bei paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. Rokiškio psichiatrijos ligoninė 2004-2005
15 Kuro rūšies pakeitimas ir šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Lietuvoje (projektas vykdomas kartu su Danijos firma Dansk Energy Management ir Graikijos firma Exergia. Projekte yra ruošiami 10 savivaldybių 14 šilumos gamybos, tiekimo objektų galimybių studijos, verslo planai, supaprastinti pirkimo dokumentai ir bus suteikta pagalba ruošiant paraiškas struktūriniams fondams). Lietuvos energetikos agentūra 2004-2005
16 Skėmų pensionato šilumos tiekimo ir vartojimo sistemų bei pastatų energetinis auditas modernizavimo–atnaujinimo galimybių analizė ir investicijų poreikio įvertinimas. VĮ „Skėmų pensionatas“ 2004-2005
17 VĮ “Visagino energija” administracinio pastato energetinio audito, investicinio projekto ir paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. VĮ „Visagino energija" 2004-2005
18 AB “Vakarų skirstomieji tinklai” tinklų plėtros 2004-2006 metams galimybių studija, verslo planas ir paraiškos struktūriniams fondams paruošimas. AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ 2004-2005
19 VŠĮ „Tverų ambulatorija“ pastato energetinis auditas ir investicinis projektas. VŠĮ „Tverų ambulatorija“ 2004
20 Bio Kuro katilinių statybos investicijų palyginamoji analizė. UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2004
21 Distancinio šilumos skaitiklių duomenų nuskaitymo sistemų įdiegimo galimybių analizė Utenos miesto šilumos tinkluose. UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2004
22 Medžio apdirbimo įmonės UAB “Betula” modernizuotos gamybinės bazės šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo sistemų energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas, teikimui į struktūrinius fondus. UAB „Betula“ 2004-2005
23 Jurbarko miesto ir Jurbarko rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimas. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2004
24 Konsultacinės paslaugos Rengiant projektą: Biokuro deginimas Vilniaus TE-2. Enprima Ltd, Suomija 2004
25 Pastato energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas. J. Basanavičiaus 112 namo savininkų bendrija 2004
26 Techninės – ekonominės konsultacijos ruošiant Kauno miesto daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros maksimalius tarifus. AB „Kauno energija“ 2004
27 Jurbarko rajono 8 pirminių sveikatos priežiūros centrų energetiniai auditų, investicinių projektų ir paraiškų struktūrinių fondų paramai gauti paruošimas. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2004
28 Juodaičių pagrindinės mokyklos katilinės techninis projektas.  UAB „Didma“ 2004
29 Pravieniškių 1 – ųjų pataisos namų energetinio audito paruošimas. Pravieniškių 1 – ieji pataisos namai 2004
30 Trakų rajono kultūros rūmų pastato energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas. Trakų r. savivaldybės administracija 2004
31 Pravieniškių gydymo ir pataisos namų energetinio audito ir investicinio projekto paruošimas. Pravieniškių gydymo ir pataisos namai 2004
32 Pravieniškių 3 – čiųjų pataisos namų energetinio audito paruošimas. Pravieniškių 3 – ieji pataisos namai 2003-2004
33 Pastatų energinis naudingumas Lietuvos centralizuoto šildymo sektoriuje „VEKS“, Danija 2003
34 Smalininkų l. Meškaityės pagrindinės mokyklos katilinės darbo įvertinimas, pasiūlymo darbui pagerinti pateikimas, pasiūlymo vykdymo priežiūros atlikimas ir konsultacijos. Jurbarko r. savivaldybės administracija 2003
35 Projekto vykdymo specialioji techninė priežiūra, vykdant Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų centrinės katilinės, magistralinių šilumos tinklų, šildymo sistemų bei šilumos punktų rekonstrukciją.  Pravieniškių 2 – ieji pataisos namai 2003
36 AB „Kauno energija“ integruoto tinklo šilumos gamybos šaltinių vystymo galimybių studijos ir ekonomiškai pagrįsto vystymo plano sudarymo dokumentacijos tarptautiniam konkursui pravesti paruošimas. AB „Kauno energija“ 2003
37 Biomasės panaudojimo bendrų projektų (Joint implementation) įgyvendinimo Lietuvoje galimybių studija. BTG Biomass Technology group BV 2003
38 Vilniaus sustiprintojo režimo PDK šilumos ūkio ir pastatų energetinis auditas, investicinis projektas ir statybos pagrindimas. Vilniaus sustiprintojo režimo PDK 2003
39 Konsultacinės paslaugos, atliekant techninę priežiūrą, vykdant Juodupės, Obelių ir Pandėlio katilinių rekonstrukciją bei keičiant šilumos trasą ir pastatų šilumos punktus. Rokiškio rajono savivaldybė 2003
40 Techninės konsultacijos ruošiant privatizuoti Kauno TEC. AB “Kauno Energija” 2002
41 KONSULTACINĖS PASLAUGOS, VYKDANT TAURAGĖS MIESTO REMEKS KATILINĖS MODERNIZACIJĄ, ĮRENGIANT NAUJUS BIO KURO KATILUS, KEIČIANT LAUKO TINKLUS IR MODERNIZUOJANT ŠILUMOS PUNKTUS Tauragės savivaldybė 2002
42 UTENOS ŠILUMOS TINKLŲ ESAMOS SITUACIJOS STUDIJA IR ILGALAIKIO VYSTYMO PLANO PARUOŠIMAS Būsto ir urbanistikos plėtros fondas 2002-2003
43 MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLŲ DEMONSTRACINIS PROJEKTAS Būsto ir urbanistikos plėtros fondas 2002
44 PRAVIENIŠKIŲ 2 OSIOS SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS ŠILUMOS ŪKIO AUDITAS IR INVESTICINIS PROJEKTAS 2-ji sustiprinto režimo pataisos darbų kolonija 2002
45 JURBARKO ŠILUMOS TINKLŲ ATNAUJINIMO INVESTICINIO PASIŪLYMO GALIMYBIŲ STUDIJA Jurbarko savivaldybė 2002
46 KONSULTACINĖS PASLAUGOS, VYKDANT TAURAGĖS MIESTO REMEKS KATILINĖS MODERNIZACIJĄ, ĮRENGIANT NAUJUS BIO KURO KATILUS, KEIČIANT LAUKO TINKLUS IR MODERNIZUOJANT ŠILUMOS PUNKTUS Tauragės savivaldybė 2002
47 DOTNUVA-AKADEMIJA MIESTELIO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZACIJOS GALIMYBIŲ STUDIJA IR INVESTICINIS PROJEKTAS SP UAB “Akademijos komunalinės paslaugos” 2002
48 LDK GEDIMINO ŠTABO BATALIONAS. OBJEKTO ŠILDYMO NUO CENTRINIO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS AR IŠ NUOSAVOS DUJINĖS KATILINĖS TECHNINIS PAGRINDIMAS SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2002
49 MIESTO MIKRORAJONŲ (KVARTALŲ) APRŪPINIMO ŠILUMA EKONOMINIO PAGRINDIMO METODIKOS EKSPERTIZĖ SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2002
50 DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ENERGETINIS AUDITAS IR ATNAUJINIMO (REMONTO) INVESTICINIS PROJEKTAS 347 DNSB 2002
51 ŠIMKAIČIŲ SENIŪNIJOS ŠVIETIMO-KULTŪROS OBJEKTŲ RENOVACIJOS AUDITAS, INVESTICINIS IR TECHNINIAI PROJEKTAI Jurbarko savivaldybė 2001-2002
52 ŠILUMOS TIEKIMO DECENTRALIZACIJA, ĮRENGIANT DUJINĮ KATILĄ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO BENDRABUČIUOSE TECHNINĖ EKONOMINĖ ANALAIZĖ AB “Kauno energija” 2001
53 MEDŽIO DEGINIMO KATILO KONKURSO DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS SP AB “Utenos šilumos tinklai” 2001-2002
54 PASTATŲ ŠILUMOS PUNKTŲ TECHNINĖS APŽIŪROS METODIKA LR Ūkio ministerija 2001-2002
55 ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO NAUDOJANT GAMTINES DUJAS IŠ VIETINŲ KATILINIŲ IR CŠT TECHNINIO PALYGINIMO METODIKA NAUJAI STATOMIEMS ĮVAIRAUS DYDŽIO IR PASKIRTIES OBJEKTAMS AB “Lietuvos dujos” 2001-2002
56 ŠILUMOS TIEKIMO DECENTRALIZAVIMAS, ĮRENGIANT DUJINIUS KATILUS ATSKIROSE VILNIAUS MIESTO LIGONINĖSE TECHNINĖ EKONOMINĖ ANALIZĖ (Lietuvos onkologijos centras, Respublikinė Santariškių tuberkuliozės ir plaučių ligoninė, Vilniaus universitetinė vaikų ligoninė, Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinika, Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė) SP AB “Vilniaus šilumos tinklai” 2001
57 ŠILUMOS TIEKIMO DECENTRALIZACIJOS, ĮRENGIANT DUJINIUS KATILUS TECHNINIS EKONOMINIS IR GAMTOSAUGINIS ĮVERTINIMAS UAB “Litesko” 2001
58 ŠILUMINIO ŪKIO RENOVACIJOS MARIJAMPOLĖS MIESTE TECHNINIS ĮVERTINIMAS SP UAB “Marijampolės šilumos tinklai” 2001
59 KATILINĖS IR ŠILUMINIO ŪKIO REKONSTRUKCIJOS PAGRINDIMAS BALDŲ ĮMONĖJE “VENTA” AB “Venta”, Šiauliai 2001
60 JUODUPĖS GYVENVIETĖS GARO KATILINĖS DARBO EFEKTYVUMO MATAVIMAI IR SKAIČIAVIMAS Rokiškio savivaldybė 2001
61 VELIUONOS A. IR J. JUŠKŲ GIMNAZIJOS RENOVACIJOS AUDITAS, INVESTICINIS IR TECHNINIS Jurbarko savivaldybė 2001
62 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS SVEIKATOS APSAUGOS ĮSTAIGOSE Kauno apskritis, Jurbarko savivaldybė, FLS miljo (Danija) 1999-2000
63 BALTIJOS GRANDINĖ. ŠVARI APLINKA IR INFORMACINIS TINKLAS Danijos energetikos agentūra 2000-2001
64 GRIGIŠKIŲ MIESTO ŠILUMOS TINKLAI. MODERNIZAVIMO GALIMYBIŲ STUDIJA Joensuun Energia Oy, (Suomija) 2000-2001
65 Pasaulio Banko finansuojama programa “Būsto kreditavimo fondas”. Gyvenamųjų pastatų energetinis auditas, investicinių projektų rengimas, įrangos specifikacijos ir darbo brėžiniai, techninė priežiūra Būsto kreditavimo fondas 1999-2000
66 VILNIAUS CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ MODERNIZAVIMO PROJEKTAS. GALIMYBIŲ STUDIJA Vilniaus savivaldybė 2000-2001
67 Jonavos miesto šildymo iš AB “Achema” šilumos tinklų techninis-ekonominis projektas ir verslo planas SP AB “Jonavos šilumos tinklai” ir AB “Achema” 1999
68 AB “Šilutės baldai” šiluminio ūkio techninis-ekonominis auditas ir investicinis projektas AB “Šilutės baldai” 1999
69 ŠILUMINĖS TRASOS IŠ MAŽEIKIŲ ELEKTRINĖS Į MAŽEIKIŲ MIESTĄ TECHNINIS EKONOMINIS SKAIČIAVIMAS Mažeikių elektrinė 1998-1999
70 KATILINIŲ IR TERMOFIKACINIŲ ELEKTRINIŲ APLINKOSAUGINIS IR TECHNINIS AUDITAS KATILŲ EFEKTYVUMO POŽIŪRIU EC PHARE, Lietuvos energetikos ministerija 1997-1998
71 KAUNO MIESTO ENERGETINIO SEKTORIAUS REORGANIZAVIMO STUDIJA EBRD 1997
72 BIOMASĖS (LIGNINO) UTILIZACIJOS GALIMYBIŲ IR FURFUROLO GAMYBOS GALIMYBIŲ STUDIJA KĖDAINIŲ BIOCHEMIJOS GAMYKLOJE Pasaulio Bankas 1997-1998
73 APLINKOS UŽTERŠTUMO SUMAŽINIMO SKAIČIAVIMAS, VYKDANT GRIGIŠKIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO REKONSTRUKCIJĄ ABB (Danija) 1997
74 ŠILUMOS TIEKIMO DECENTRALIZAVIMAS LIETUVOJE EC PHARE, Lietuvos energetikos ministerija 1995-1996
75 TRIJŲ KONTŪRŲ ŠILUMOKAIČIO SKAIČIAVIMO PROGRAMA Kauno šilumos tinklai 1996
76 KAUNO MIESTO TIPINIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILUMOS PUNKTŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINĖ EKONOMINĖ ANALIZĖ Kauno šilumos tinklai 1996
77 KARŠTO VANDENS TIEKIMO PROBLEMOS PASTATUOSE, KURIEMS ŠILUMA TIEKIAMA IŠ ŠILUMOS TINKLŲ. PERSPEKTYVOS IR ALTERNATYVOS Lietuvos valstybinė energetinė sistema 1994

© UAB "AF - TERMA"
Europos pr. 110, Kaunas
tel. +370 37 337989, +370 37 337990
faks. +370 37 337991, info@afterma.lt

APIE MUS | PASLAUGOS | PROJEKTAI | PARTNERIAI | KONTAKTAI